Toogle Left

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM
W SZCZECINIE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ I TECHNICZNEJ:


1.    Dyrektor
2.    Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa:


1)    kliniki - oddziały szpitalne,
2)    izby przyjęć,
3)    zintegrowany blok operacyjny,
4)    zakłady diagnostyczne,
5)    przychodnia przykliniczna,
6)    poradnie specjalistyczne samodzielne,
7)    apteka szpitalna,
8)    dział sprzedaży usług medycznych,
9)    dział epidemiologiczny,
10)    psychologowie kliniczni,
11)    dietetyk,
12)    koordynator zespołu transplantacyjnego,
13)    koordynator szpitalny ds. transplantacji,
14)    koordynator pakietu onkologicznego,
15)    lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią,
16)    pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi,
17)    lekarz mikrobiolog - przewodniczący zespołu,
18)    centralna pracownia endoskopii.


3.    Naczelna Pielęgniarka:


1)    zastępca pielęgniarki naczelnej,
2)    centralna sterylizacja,
3)    pielęgniarka środowiskowa,
4)    pielęgniarka koordynująca program „Szpital Bez Bólu”,


4.    Główny Księgowy:


1)    dział finansowo-księgowy,
2)    kasa,
3)    dział inwentaryzacji.


5.    Dział Kadrowo-Płacowy.
6.    Dział Organizacyjno-Prawny.
7.    Dział Informatyczny.
8.    Dział Zamówień Publicznych.
9.    Dział Kontrolingu, Marketingu i Rozwoju:


1)    sekcja budżetowania i kontrolingu,
2)    specjalista ds. marketingu,
3)    specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.


10.    Wydział Techniczny i Inwestycji:


1)    dział techniczny i inwestycji,
2)    główny energetyk,
3)    dział aparatury medycznej.


11.    Wydział Gospodarczy i Zaopatrzenia:


1)    dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej - magazyn,
2)    dział administracyjno-gospodarczy.


12.    Dział BHP i Ppoż.
13.    Samodzielne stanowiska:


1)    audytor wewnętrzny,
2)    pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
3)    administrator bezpieczeństwa informacji,
4)    inspektor ds. obronnych,
5)    pełnomocnik ds, ochrony informacji niejawnych,
6)    rzecznik prasowy,
7)    kapelan szpitalny.


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ:


Kliniki - Oddziały szpitalne


1.    Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii.
2.    Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.
3.    Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt:

1) oddział onkologii klinicznej,


4.    Klinika Kardiochirurgii:


1)    oddział intensywnego nadzoru kardiochirurgicznego,
2)    oddział rehabilitacji kardiologicznej,


5.    Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym:


1) pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego,


6.    Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych;


1) ośrodek dializ,


7.    I Klinika Okulistyki:


1)    pracownia AMD,
2)    pracownia laserowa,
3)    pracownia diagnostyki obrazowej i perymetrii (USG, OCT, perymetria),


8.    II Klinika Okulistyki:


1)    oddział okulistyki dziecięcej,
2)    pracownia laserowa,
3)    pracownia elektrofizjologiczna,
4)    pracownia diagnostyki specjalnej oka,


9.    Blok Operacyjny Klinik Okulistyki,
10.    Klinika Patologii Noworodka:


1)    oddział neonatologii,


11.    Klinika Położnictwa i Ginekologii:


1)    oddział patologii ciąży, położnictwa i ginekologii,
2)    blok porodowo-operacyjny,


12.    Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej.
13.    Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć.
14.    Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej.


1)    pracownia tomografii komputerowej,


15.    Zakład Radiologii Zabiegowej.
16.    Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.
17.    Zakład Patomorfologii.
18.    Izby Przyjęć:


1)    chirurgiczna,
2)    położniczo-ginekologiczna,
3)    klinik kardiologii i kardiochirurgii,
4)    kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych,
5)    klinik okulistycznych,


19.    Zintegrowany Blok Operacyjny.
20.    Poradnie i pracownie specjalistyczne:


1)    poradnia alergologiczna,
2)    poradnia badań prenatalnych,
3)    poradnia medycyny pracy,
4)    poradnia ginekologii onkologicznej,
5)    poradnia chirurgii ogólnej,
6)    poradnia chirurgii ogólnej i transplantacyjnej,
7)    poradnia chirurgii onkologicznej,
8)    poradnia chorób naczyń,
9)    poradnia diabetologiczna,
10)    poradnia endokrynologii,
11)    poradnia genetyczna,
12)    poradnia ginekologiczna,
13)    poradnia kardiochirurgiczna,
14)    poradnia kardiologiczna,
15)    poradnia leczenia bólu,
16)    poradnia nefrologii,
17)    poradnia neurologiczna,
18)    poradnie okulistyczne:


a)    poradnie okulistyczne ogólne,
b)    poradnie witrektomijne,
c)    poradnie onkologiczne,
d)    poradnia leczenia jaskry,
e)    poradnia neurookulistyczna,
f)     poradnia leczenia chorób rogówki,
g)    poradnia leczenia chorób siatkówki,


19)    poradnia okulistyczna dziecięca i strabologiczna,
20)    poradnia okulistyczna dla wcześniaków,
21)    poradnia onkologiczna z punktem podawania cytostatyków,
22)    poradnia patologii ciąży i chorób kobiecych,
23)    poradnia patologii noworodka,
24)    poradnia urologiczna,
25)    poradnia wad serca,
26)    poradnia transplantologiczna,
27)    poradnia chorób wewnętrznych,
28)    poradnia anestezjologiczna,
29)    pracownia elektrofizjologii,
30)    pracownia elektrokardiograficzna,
31)    pracownia hemodynamiki,
32)    pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów - stymulatorów serca,
33)    pracownia mammografii,
34)    pracownia ultrasonografii,
35)    pracownia diagnostyczna jaskry i chorób siatkówki,
36)    pracownia ultrasonografii kardiologicznej,
37)    pracownia diagnostyczno-zabiegowa urologii i onkologii urologicznej.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM
Przewodniczący Senatu