Toogle Left

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM
W SZCZECINIE

 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
  • Dietetyk
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Główny Księgowy
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Kasa
  • Dział Inwentaryzacji
 • Audytor Wewnętrzny
 • Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Dział Kadrowo-Płacowy
 • Dział Budżetowania i Kontrolingu
 • Dział Informatyczny
 • Dział Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Brygada Gospodarcza
  • Centrala Telefoniczna
  • Magazyn Czystej i Brudnej Bielizny
  • Transport - Kierowcy
 • Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej - Magazyn
 • Dział Techniczny
  • Główny Energetyk
 • Dział Aparatury Medycznej
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Inspektor ds. Ppoż.
 • Inspektor ds. BHP
 • Inspektor ds. Obronnych
 • Radca Prawny
 • Dział Organizacyjno-Prawny
  • Archiwum Zakładowe
  • Sekretariat i Kancelaria
 • Pełnomocnik ds. Jakości
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Kliniki - Oddziały szpitalne

 • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii

 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej


 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt
  • Oddział Onkologii Klinicznej

 • Klinika Kardiochirurgii
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

 • Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  • Ośrodek Dializ

 • Klinika Okulistyki
 • Oddział Okulistyki Dziecięcej

 • Klinika Patologii Noworodka
  • Oddział Neonatologii

 • Klinika Położnictwa i Ginekologii
  • Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Ginekologii
  • Blok Porodowo - Operacyjny

 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

 • Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej
  • Pracownia Tomografii Komputerowej

 • Zakład Radiologii Zabiegowej

 • Izby Przyjęć:
 • Chirurgiczna
 • Położniczo-Ginekologiczna
 • Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
 • Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 • Kliniki Okulistycznej
 • Zintegrowany Blok Operacyjny

Poradnie i pracownie specjalistyczne:

  • Poradnia Alergologiczna
  • Poradnia Badań Prenatalnych
  • Poradnia Medycyny Pracy
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Poradnia Chorób Naczyń
  • Poradnia Diabetologiczna
  • Poradnia Endokrynologii
  • Onkologiczna Poradnia Genetyczna
  • Poradnia Genetyczna
  • Poradnia Ginekologiczna
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
  • Poradnia Nefrologii
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
  • Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków
  • Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków
  • Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych
  • Poradnia Patologii Noworodka
  • Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna
  • Poradnia Urologiczna
  • Poradnia Wad Serca
  • Poradnia Transplantologiczna

 • Pracownia Elektrofizjologiczna
 • Pracownia Elektrokardiograficzna
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca
 • Pracownia Laserowa
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Diagnostyczna Jaskry i Chorób Siatkówki
 • Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej
 • Pracownia Diagnostyczno - Zabiegowa Urologii i Onkologii Urologicznej

Pozostałe komórki organizacyjne działalności medycznej

 • Apteka Szpitalna
 • Centralna Pracownia Endoskopii
 • Centralna Sterylizacja
 • Dział Epidemiologiczny
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pielęgniarka Środowiskowa
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 • Przychodnia Przykliniczna
 • Psycholog Kliniczny

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz 
Rektor PUM 
Przewodniczący Senatu