Toogle Left

Skargi dotyczące działalności Szpitala lub jego personelu można składać w formie:

    1. pisemnej do Kancelarii Szpitala czynnej w godzinach od 1000 do 1400 lub listownie
    2. pisemnej do “książki skarg i wniosków” znajdującej się w dyżurkach pielęgniarek, rejestracjach bądź sekretariatach,
    3. ustnie

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor w czwartki w godzinach od 1400 do 1500. Skargi przyjmowane są także przez pracowników Działu Organizacyjno-Prawnego Szpitala, mieszczącego się w budynku administracji (pokój nr 14), w godzinach od 1100 do 1200.