Toogle Left

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2

PUM w Szczecinie

Al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

I. Dyrekcja:

   1. Pełniąca Obowiązki Dyrektora dr n. med. Magda Wiśniewska - (91) 466-10-10

   2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych mgr Emilia Aftewicz - (91) 466-10-10

   3. Główny Księgowy mgr Anita Maciukiewicz - (91) 466-10-17

   4. Naczelna Pielęgniarka mgr Elżbieta Salwa - (91) 466-10-18

II. Administracja:

   1. Dział Finansowo-Księgowy - (91) 466-10-19 (do 24)

   2. Kasa - (91) 466-10-43

   3. Dział Inwentaryzacji - (91) 466-10-37 (do 38)

   4. Audytor Wewnętrzny - (91) 466-10-29

   5. Dział Kadrowo-Płacowy - (91) 466-10-26 (do 28) oraz (91) 466-10-39 (do 41)

   6. Dział Budżetowania i Kontrolingu - (91) 466-10-48

   7. Dział Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu - (91) 466-10-45 (do 47) lub (91) 466-10-50

   8. Dział Informatyczny - (91) 466-14-54

   9. Dział Administracyjno - Gospodarczy - (91) 466-10-54 (do 57)

   10. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej - Magazyn - (91) 466-10-30 (do 35)

   11. Dział Techniczny - (91) 466-10-70

     • Główny Energetyk - (91) 466-10-74

   12. Dział Aparatury Medycznej - (91) 466-10-84 (do 85)

   13. Dział Zamówień Publicznych - (91) 466-10-86 (do 88)

   14. Inspektor ds. Ppoż. - (91) 466-10-72

   15. Inspektor ds. BHP - (91) 466-14-47

   16. Inspektor ds. Obronnych - (91) 466-14-48

   17. Radca Prawny - (91) 466-10-29

   18. Dział Organizacyjno-Prawny - (91) 466-10-29 lub (91) 466-13-19

     • Archiwum Zakładowe - (91) 466-13-19

     • Sekretariat - (91) 466-10-10 lub (91) 466-10-12

     • Kancelaria - (91) 466-10-11

   19. Pełnomocnik ds. Jakości - (91) 466-14-77

   20. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - (91) 466-14

III. Kliniki - Oddziały Szpitalne:

  1. Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii - (91) 466-11 (55 - 56)

   1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - (91) 466-11-(28 - 29)

   2. Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - (91) 466-11-(16 -17)

   3. Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt - (91) 466-13-(32 - 33)

     • Oddział Onkologii Klinicznej - (91) 466-

   4. Klinika Kardiochirurgii - (91) 466-13-91 (do 92)

     • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego - (91) 466-14-29

     • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - (91) 466-14-55

   5. Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym - (91) 466-13-(37 - 39)

   6. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - (91) 466-11-97

     • Ośrodek Dializ - (91) 466-12-23

   7. Klinika Okulistyki - (91) 466-12-93

     • Oddział Okulistyki Dziecięcej - (91) 466-13-02

   8. Klinika Patologii Noworodka - (91) 466-13-66

     • Oddział Neonatologii - (91) 466-13-69

   9. Klinika Położnictwa i Ginekologii - (91) 466-13-(50 - 51)

     • Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Ginekologii - (91) 466-13-62

     • Blok Porodowo - Operacyjny - (91) 466-13-72

   10. Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej (91) 466-11-(00 - 01)

   11. Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć - (91) 466-11-44

   12. Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej - (91) 466-11-(73 - 74)

     • Pracownia Tomografii Komputerowej - (91) 466-11-81

   13. Zakład Radiologii Zabiegowej - (91) 466-11-69 lub (91) 466-11-78

   14. Zakład Patomorfologii - (91) 466 12 70

IV. Izby Przyjęć:

  1. Izba Przyjeć Chirurgiczna - (91) 466-10-(89 - 90)

  2. Izba Przyjeć Położniczo - Ginekologiczna - (91) 466-13-(56 - 57)

  3. Izba Przyjeć Kardiologii i Kardiochirurgii - (91) 466-14-00

  4. Izba Przyjeć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - (91) 466-12-07

  5. Izba Przyjeć Kliniki Okulistyki - (91) 466-12-75 (do 76)

V. Zintegrowany Blok Operacyjny - (91) 466-11-64 (do 65)

VI. Poradnie i pracownie specjalistyczne:

  1. Poradnia Alergologiczna - (91) 466-16-(46 - 47)

  2. Poradnia Badań Prenatalnych - (91) 466-15-65

  3. Poradnia Medycyny Pracy - (91) 466-13-29

  4. Poradnia Ginekologii Onkologicznej - (91) 466-13-40

  5. Poradnia Chirurgii Ogólnej - (91) 466-13-29

  6. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - (91) 466-13-30

  7. Poradnia Chirurgii Onkologicznej - (91) 466-13-24

  8. Poradnia Chorób Naczyń - (91) 466-13-22

  9. Poradnia Diabetologiczna - (91) 466-13-28

  10. Poradnia Endokrynologii - (91) 466-12-(51 - 52)

  11. Onkologiczna Poradnia Genetyczna - (91) 466-18-10; (91) 466-15-(52 - 53)

  12. Poradnia Genetyczna Chorób Nienowtworowych i Diagnostyki Prenatalnej - (91) 466-15-65

  13. Poradnia Ginekologiczna - (91) 466-13-61

  14. Poradnia Kardiochirurgiczna - (91) 466-14-71

  15. Poradnia Kardiologiczna - (91) 466-12-44

  16. Poradnia Leczenia Bólu - (91) 466-13-63

  17. Poradnia Nefrologii - (91) 466-12-23

  18. Poradnia Neurologiczna - (91) 466-13-29

  19. Poradnia Okulistyczna - (91) 466-12-75 lub (91) 466-12-76

  20. Poradnia Okulistyczna dla Wczesniaków - (91) 466-12-74

  21. Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków - (91) 466-10-98 lub (91) 466-10-97

  22. Poradnia Patologii Ciązy i Chorób Kobiecych - (91) 466-13-62

  23. Poradnia Patologii Noworodka - (91) 466-13-71

  24. Poradnia Urologiczna - (91) 466-13-60

  25. Poradnia Wad Serca - (91) 466-12-44

  26. Poradnia Transplantologiczna - (91) 466-13-22

  27. Pracownia Elektrofizjologiczna - (91) 466-13-13

  28. Pracownia Hemodynamiki - (91) 466-14-20

  29. Pracownia Elektrofizjologii - (91) 466-14-20

  30. Pracownia Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca - (91) 466-14-20

  31. Pracownia Laserowa - (91) 466-12-82 lub (91) 466-13-10

  32. Pracownia Mammografii - (91) 466-11-79

  33. Pracownia Ultrasonografii - (91) 466-11-82

  34. Pracownia Diagnostyczna Jaskry i Chorób Siatkówki - (91) 466-13-04

  35. Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej - (91) 466-13-07 lub (91) 466-13-99

VII. Pozostałe komórki organizacyjne działalności medycznej:

  1. Dział Epidemiologiczny - (91)-466-14-49

  2. Apteka Szpitalna - (91) 466-11-90

  3. Centralna Pracownia Endoskopii - (91) 466-10-10

  4. Centralna Sterylizacja - (91) 466-11-95

  5. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - (91) 466-12-30

  6. Pielęgniarka Srodowiskowa - (91) 466-10-52

  7. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi - (91) 466-11-72

  8. Przychodnia Przykliniczna - (91) 466-13-21

  9. Psycholog Kliniczny - (91) 466-12-02